Projekty a granty

Aktuální témata

 • Progress Towards Industry 5-0: A smart study on analysis and identification
  of practices, drivers, success factors and obtacles of transitions towards industry
  • Type of action: HORIZON Research and Innovation Actions
  • Granting authority: European Health and Digital Executive Agency
  • Grant managed through EU Funding & Tenders Portal: Yes (eGrants)
  • Project starting date: 1. January 2024
  • Project end date: 31. December 2026
 • Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě
  • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023588
  • Harmonogram: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2023
 • Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality
  • Operační program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
  • Dotační program: VI. Výzva Partnerství znalostního transferu
  • Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023592
  • Harmonogram: 1. 3. 2021 – 28. 2. 2023
 • Internacionální Středoškolská technická univerzita a stáže SŠ na pracovištích ZČU
  • Kód projektu: 022ZU11
  • Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
  • Doba trvání: 01.2022 - 31.12.2022
 • Plzeňský digitální inovační hub - založení a rozvoj
  • Kód projektu: PK09562022
  • Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
  • Doba trvání: 01.2022 - 31.12.2022
 • Virtuální svět
  • Kód projektu: PUM/2022/15
  • Poskytovatel: statutární město Plzeň
  • Doba trvání: 01.2022 - 31.12.2022
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů Fakulty strojní
  • Kód projektu: 022ZU10
  • Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
  • Doba trvání: 01.2022 - 31.12.2022
 • Databáze pro evidenci a archivaci měření elektromyografiefunkčních požadavků a návrhu řešení - Inovační vouchery VI.
  • Kód projektu: 2115/0228/21(219075)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 10.2021 - 07.12.2021
 • Aplikace pro posouzení schopností a dovedností pracovníků - Inovační vouchery OP PIK VI.
  • Kód projektu: 2115/0169/21(219058)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2021 - 27.09.2021
 • Diskuzní fórum ke studii proveditelnosti implementace výzkumu připravenosti VŠ a průmyslových partnerů na fenomén 4.0
  • Kód projektu: 4-21-11680
  • Poskytovatel: Česko-německý fond budoucnosti
  • Doba trvání: 07.2021 - 30.09.2021
 • Internacionální průmyslová rada
  • Kód projektu: 346
  • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
  • Doba trvání: 06.2021 - 31.12.2022
 • Vývoj nového produktu společnosti AIR POWER - Vývoj inovativní světelné věže
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024618
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 06.2021 - 31.05.2023
 • Transfer znalostí pro nový SW nástroj pro sběr a vyhodnocení dat ve virtuální realitě – PZT
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023588
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 05.2021 - 30.04.2023
 • Návrh konceptu rozšíření výrobního závodu a logistiky
  • Kód projektu: 2115/0121/21(219034)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 04.2021 - 21.07.2021
 • Softwarový nástroj pro automatizaci analýzy příčin vad a jejich dopadů v návrhu produktů a jejich výrobních procesů – PZT
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023589
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 02.2021 - 31.01.2023
 • Transfer znalostí pro SW nástroj určený pro školení bezpečnosti práce v oblasti stavebnictví prostřednictvím virtuální reality – PZT
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023592
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 02.2021 - 31.01.2023
 • Vzájemné propojení výpočtu spotřeby času a ergonomické klasifikace na pracovišti ve fázi přípravy výroby – PZT
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_324/0023594
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 02.2021 - 31.01.2023
 • Návrh nových algoritmů pro plánování, diagnostiku a predikci dat
  • Kód projektu: 2115/0138/21(219053)
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 01.2021 - 19.08.2021
 • Zapojení odborníků z praxe do výuky v rámci studijních programů FST
  • Kód projektu: 021ZU09
  • Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje
  • Doba trvání: 01.2021 - 31.12.2021
 • Analýza nákladů a přínosů ergonomie v průmyslovém podniku, která bude založena na Cost-benefit analýze
  • Kód projektu: 2115/0242/20(219106)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 10.2020 - 07.12.2020
 • SW nástroj pro vzdělávání zaměstnanců ve virtuální realitě – PZT
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/20_324/0022346
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 10.2020 - 30.09.2022
 • Přesun výrobní linky válců a zakomponování této linie do stávajících válců
  • Kód projektu: 2115/0207/20(219091)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 09.2020 - 23.11.2020
 • Vývoj beta verze aplikace pro podporu návrhu prostorového uspořádání průmyslových provozů ve 3D
  • Kód projektu: 2115/0203/20(219073)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2020 - 18.11.2020
 • Návrh prostorového uspořádání výrobní haly
  • Kód projektu: 2115/0222/20(219099)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 07.2020 - 30.11.2020
 • Software pro posouzení schopností a dovedností v oblasti manuálního lakování pomocí 3D nástroje
  • Kód projektu: 2115/0132/20(219062)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 06.2020 - 31.08.2020
 • Průmyslové inženýrství 2020
  • Kód projektu: SVK1-2020-002
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 04.2020 - 31.12.2020
 • Softwarové řešení modifikovatelného modelu pro kalkulaci produktů společnosti
  • Kód projektu: 2115/0095/20(219042)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 03.2020 - 09.06.2020
 • Systém pro správu a evidenci servisních aktivit
  • Kód projektu: 2115/0266/19(219138)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2019 - 19.11.2019
 • Analýza současného stavu systému a návrh modulu - elektronický KANBAN
  • Kód projektu: 2115/0259/19(219136)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2019 - 08.11.2019
 • Databázová aplikace pro správu digitalizovaných pracovních návodek
  • Kód projektu: 2115/0180/19(219097)
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 04.2019 - 25.07.2019
 • Průmyslové inženýrství 2019
  • Kód projektu: SVK1-2019-001
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 04.2019 - 31.12.2019
 • Inovační voucher - Inovace uspořádání pracovišť za využití nástrojů digitálního podniku - Výzva III.
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014210
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 04.2018 - 31.08.2018
 • Inovace systémů řízení subjektů cestovního ruchu pomocí nástrojů procesního řízení
  • Kód projektu: TL01000191
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Doba trvání: 03.2018 - 28.02.2022
 • Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických
  • Kód projektu: TL01000081
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Doba trvání: 02.2018 - 31.12.2020
 • Doktorandská škola archeologie: nové metody, technologie a výzkum historického dědictví
  • Kód projektu: 02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002686
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 10.2017 - 30.09.2022
 • Inovační voucher - Softwarová podpora pro kalkulaci časové náročnosti konkrétní výrobní divize
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011212
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2017 - 03.05.2018
 • Inovační voucher - Tvorba kalkulátoru norem
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011153
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 08.2017 - 14.03.2018
 • Inovační voucher - Návrh koncepce zásobování výroby a optimalizace pracovišť s využitím filozofie digitálního podniku
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010795
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 07.2017 - 27.10.2017
 • Inovační voucher - Inovace a optimalizace procesů včetně organizační struktury s cílem zefektivnit řízení společnosti
  • Kód projektu: 01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010533
  • Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Doba trvání: 07.2017 - 20.10.2017
 • Projektová spolupráce v rámci Podnikové informační systémy
  • Kód projektu: sml/2100/0198/17
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 06.2017 - 14.08.2017
 • Nastavení a optimalizace procesů napříč podnikem a inovace organizační struktury
  • Kód projektu: sml/2100/0248/17
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 05.2017 - 14.11.2017
 • Analýza prostojů a racionalizace montážní linky
  • Kód projektu: sml/2100/0067/17
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 03.2017 - 13.06.2017
 • Implementace kolaborativního robota a nákladové analýzy nákupu vybraného produktu
  • Kód projektu: sml/2100/0092/17
  • Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  • Doba trvání: 03.2017 - 29.06.2017
 • OptiPro 4.0: Optimalizace výrobních procesů - Průmysl 4.0 v bavorsko-českém příhraničí
  • Kód projektu: 91
  • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
  • Doba trvání: 03.2017 - 28.02.2019
 • Průmysl 4.0 bez hranic
  • Kód projektu: 24
  • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
  • Doba trvání: 01.2017 - 31.12.2019
 • Smart Factory Hub: Improving RD and business policy conditions for transnational cooperation in the manufacturing industry
  • Kód projektu: DTP1-1-071-1.1
  • Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy
  • Doba trvání: 01.2017 - 30.06.2019
 • Softwarová platforma pro akceleraci implementace systémů řízení a automatizace procesů
  • Kód projektu: TH02010577
  • Poskytovatel: Technologická agentura České Republiky
  • Doba trvání: 01.2017 - 31.12.2020

DOKUMENTY