historie katedry

Výchova průmyslových inženýrů nemá zatím u nás zdánlivě příliš velkou tradici. Obor průmyslového inženýrství byl na Západočeské univerzitě zaveden v roce 1994/1995, jako odezva na potřeby praxe a nově zrozených malých a středních podniků, které potřebují všeobecně vzdělané odborníky. Samozřejmě, že obor nevznikl najednou a z ničeho, ale má za sebou dlouhou a pestrou vývojovou fázi.

Oddělením z  původní zakladatelské Katedry obráběcích strojů vedené prof. Breníkem vznikla roku 1966 Katedra obrábění a ekonomiky vedená prof. Bartuškou. Další přeměnu zaznamenala katedra roku 1970, kdy se pod vedením doc. Červeného přeměnila na Katedru technologie a řízení.

Roku 1983 se katedra transformovala na Katedru obrábění a řízení výroby, v jejímž čele stál prof. Straka, přičemž šlo o velkou katedru, která měla tři úzce spolupracující obory: 

  1. strojírenská technologie
  2. ekonomika a řízení strojírenské výroby
  3. automatizované systémy řízení výrobních systémů

Katedra byla v té době situována na několika místech po Plzni, a proto v roce 1990 vzniká oddělením druhého a třetího oboru katedry nová Katedra počítačově integrované výroby, která se postupně se vznikem univerzity a nárůstem mezinárodních kontaktů v roce 1994 mění na Katedru průmyslového inženýrství a managementu.

 

 

Zpátky do minulosti

1994

Katedra průmyslového a inženýrství a managementu

1990

Katedra počítačově integrované výroby

1983

Katedra obrábění a řízení výroby

1972

Katedra technologie a řízení výroby

1968

Katedra řízení a ekonomiky

1966

Katedra obrábění a ekonomiky

1957

Katedra obráběcích strojů

1955

Katedra konstruování strojů