StudiumObecne_1920_825

Studium na KPV

S diplomem od nás se ve světe neztratíte!

Studium na katedře

Během studia získáte klíčové poznatky nejenom z oblasti moderních konceptů řízení výroby, ale naučíte se také chápat provázanost a podstatu procesů realizovaných v průmyslových podnicích v celém životním cyklu výrobku. Můžete se těšit na předměty, které jsou zaměřené nejenom na průmyslové inženýrství jako je logistika, ergonomie, simulace výrobních systémů, řízení výroby či racionalizace práce, ale náš absolvent musí mít i aktivní znalost IT podpory podnikových procesů, či ekonomiky a managementu podniku.

V rámci výuky využíváme nejmodernější technické vybavení. Naši studenti mají k dispozici stavebnici Fischertechnik, na které se učí stavět a programovat libovolné modely, například automatizovaný sklad, třídič výrobků, či robotickou ruku. Katedra také disponuje dvěma laboratořemi – laboratoří virtuální reality a laboratoří zaměřenou na Průmysl 4.0, kde se naučíte například to, jak funguje kolaborativní robot či automatický řízený vozík (tzv. AGV).

Nedílnou součástí výuky jsou také exkurze do výrobních podniků či projekty z praxe.