Titul: bakalář, Bc.
Doba studia: 3 roky
Forma: prezenční
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Bakalářské studium

Tříleté bakalářské prezenční studium je primárně určené těm, kteří plánují pokračovat ve studiu v navazujících magisterských studijních programech. Studium obsahuje předměty technického charakteru, které studenty připraví na přímé uplatnění v praxi. První dva ročníky studia jsou pro všechny studenty společné a teprve pak si studenti volí své zaměření na příslušné oborové katedře. Na této katedře pak student zpracuje svoji závěrečnou bakalářskou práci. Studium na Fakultě strojní se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce.

Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděné před jménem).