Navazující magisterské studium

Titul: inženýr, Ing.
Doba studia: 2 roky
Forma: prezenční, kombinovaná
Jazyk výuky: čeština

Možnost studijních stáží v zahraničí

Absolvent oboru průmyslového inženýrství získá kompetence k efektivnímu řízení a koordinaci výrobních systémů, vedení výrobních oddělení, vedení týmů, projektování moderních výrob v duchu Průmyslu 4.0 či řešení projektů zaměřených na zvyšování výkonnosti procesů v podniku. Každý studijní plán je doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, jejichž výběrem je možno se dále profilovat ve studované oblasti. Absolventům studia v navazujících magisterských studijních programech se uděluje akademický titul inženýr (ve zkratce Ing. uváděné před jménem). 

Po úspěšném absolvování magisterského studijního programu získáte uplatnění na mnoha lukrativních pracovních pozicích, protože již během studia budete mít možnost vyzkoušet si práci na reálných projektech pro průmyslové podniky.