kobot

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

„Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat.“ - Henry Ford

Tak tohle jsme my

Katedra průmyslového inženýrství a managementu je součástí Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. 

Průmyslové inženýrství je poměrně mladý multidisciplinární obor, který kombinuje technické znalosti s poznatky z podnikového řízení. Absolvent oboru průmyslového inženýrství získá kompetence k efektivnímu řízení a koordinaci výrobních systémů, vedení výrobních oddělení, vedení týmů, projektování moderních výrob v duchu Průmyslu 4.0 či řešení projektů zaměřených na zvyšování výkonnosti procesů v podniku. Jednoduše lze říci, že hlavními úkoly každého průmyslového inženýra je optimalizace, racionalizace a zlepšování výrobních či nevýrobních procesů.

Proto během studia získáte klíčové poznatky nejenom z oblasti moderních konceptů řízení výroby, ale naučíte se také chápat provázanost a podstatu procesů realizovaných v průmyslových podnicích v celém životním cyklu výrobku.

V rámci výuky využíváme nejmodernější technické vybavení. Naši studenti mají k dispozici stavebnici Fischertechnik, na které se učí stavět a programovat libovolné modely, například automatizovaný sklad, třídič výrobků či robotickou ruku. Katedra také disponuje dvěma unikátními laboratořemi – laboratoří virtuální reality a laboratoří zaměřenou na Průmysl 4.0, kde se naučíte například to, jak funguje kolaborativní robot či automatický řízený vozík (tzv. AGV).

Během studia se můžete těšit na předměty, které jsou zaměřené nejen na průmyslové inženýrství, například logistiku, ergonomii, simulaci výrobních systémů, řízení výroby či racionalizaci práce. Náš absolvent musí mít i aktivní znalost IT podpory podnikových procesů či ekonomiky a managementu podniku. Nedílnou součástí výuky jsou také reálné projekty z praxe.