Doktorské studium

Titul: doktor, Ph.D. 
Doba studia: 4 roky
Forma: prezenční, kombinovaná 
Jazyk výuky: čeština 

Možnost studijních stáží v zahraničí

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu se mohou přihlásit ke studiu do doktorského studijního programu. Standardní doba studia je 4 roky.

V průběhu studia se do dvou let od zahájení skládá státní doktorská zkouška a do čtyř let se ukončuje obhajobou disertační práce, kterou se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem.

Více informací se dočtete zde.