Sídlo katedry

Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22
301 00 Plzeň
3. podlaží

Zaměstnanci