VyzkumO_1920_825

Výzkumné aktivity na Katedře

Oblasti výzkumu

Základní směr výzkumu je ve spolupráci s dalšími katedrami Fakulty strojní orientován na digitalizaci celoživotního cyklu výrobku (PLM) od koncepce výrobku přes etapy konstrukční přípravy výroby, technologické přípravy výroby, technologického projektování výroby a montáže, racionalizace, logistiky, průmyslového managementu, projektového řízení, údržby a revitalizace až po recyklaci nebo likvidaci. Dlouhodobě se tedy výzkum zaměřuje na kvalitativně vyšší formu řízení celého životního cyklu produktů využívající prvků adaptability a umělé inteligence (Smart Factory - SF).

Jedná se tedy o základní orientaci na oblast technické přípravy výroby a vlastní výroby v podniku (Digital Factory - DF), včetně návaznosti na informační systémy (Digital Enterprise – digitální podnik DP). Získávání a správa dat pro tento koncept (Production Data Management – PDM) je jednou z klíčových aktivit pro tvorbu a používání integrovaného počítačového modelu produkčních procesů v podniku.

Náš cíl: Být v horizontu deseti let jedním z nejvýznamnějších evropských pracovišť průmyslového inženýrství v oblasti vzdělávací, výzkumné a profesní. Do pěti let se stát významným pracovištěm schopným konkurovat dalším poradenským a výzkumným institucím v oblasti průmyslového inženýrství na území České republiky.

Hlavní směry výzkumu

Hlavním úkolem je optimalizace a racionalizace procesů spojených s efektivním fungováním výroby v konceptu digitalizace a průmyslu 4.0. Výzkumný tým se zaměřuje zejména na výzkum a vývoj v oblastech:

  • Digitální podnik
  • Systém inteligentního řízení výroby a logistiky
  • Ergonomie v kontextu udržitelného rozvoje
  • Použití nástrojů virtuální reality pro zvýšení efektivity návrhu výrobních systémů

S pozvolným nástupem digitalizace a transformace průmyslové sféry ve smyslu koncepce průmyslu 4.0 je spousta podniků postavena před klíčová rozhodnutí, která musí být podpořena detailními analýzami. Úkolem výzkumného týmu je tedy i spolupráce na těchto tématech s průmyslovou sférou v rámci smluvního výzkumu.

Název výzkumného týmu:

Výzkum a vývoj úloh průmyslového inženýrství v podmínkách digitálního podniku

 

Počet publikací za 10 let

609

Počet projektů za 10 let (výzkum a smluvní výzkum)

57

Počet přednášek na konferencích za 10 let

188